Verksamhetsområden

MCR har många olika ben och verksamhetsområden men hjärtat i verksamheten är huvudkontoret, containerdepån och verkstaden som ligger 150 meter utanför huvudporten till Nordens största containerhamn APM Terminals. På Indiska Ocenanen som är adressen har vi en 1000 kvm  fullutrustad verkstad med tillverkning och reparation av lasthanterings utrustning. Intill fastigheten har vi även en containerdepå med en 44 000 kvm stor uppställningsplats som heter Oceanterminalen.

I anknytning till vår containerdepå sker container service i form av ombyggnad, reparation, kylarbeten och tvätt utav containers. Containerverksamheten finns även i en lite mindre skala inne hos APM Terminals (Skandiahamnen) där vi erbjuder mindre reparationer till rederier som är verksamma i hamnen samt i Södertälje och Norrköpingshamn

I Arendal utanför Göteborgs RoRo Terminal har vi också verksamhet där vi erbjuder totalservice av lasthanteringsutrustning samt sopning, saltning och underhåll på båtarna för våra RO/RO kunder. Vår största kund här är DFDS Seaways.

I vänstermenyn kan ni läsa mer om våra olika verksamhetsområden och även hitta kontaktuppgifter till de olika avdelningsansvariga.