Battericontainer

Vi tillhandahåller battericontainers för säker och effektiv lagring av batterier. Dessa är särskilt utformade för att skydda batterier från skador som kan uppstå till följd av fukt temperaturförändringar eller mekanisk påverkan. En battericontainer skyddar även miljön från farliga kemikalier som kan läcka ut vid felaktig förvaring av litiumbatterier. Battericontainers används ofta inom industrin där stora mängder batterier hanteras. Våra containrar erhåller hög säkerhet och en lång livslängd.

Vi kan leverera en battericontainer anpassad efter dina behov. Hos oss har du möjlighet att göra extra tillval som lämpar sig för olika användningsområden. Vissa behöver exempelvis en battericontainer med inbyggd ventilation för att undvika överhettning och explosionsrisk, medan andra behöver extra säkerhet i form av ett robust containerlås. Vi kan även utrusta containern med säkra hyllor som underlättar förvaringen.

Behöver du hjälp med din battericontainer? Kontakta oss så tar vi fram den bästa lösningen utefter dina behov.

Våra containrar

Svar på vanliga frågor om battericontainer

Vad kostar en battericontainer?
Priset på en container varierar och beror delvis på faktorer som storlek, tillval samt om du önskar hyra eller köpa din container. Exakt pris på den variant av battericontainer som du söker an du ta reda på genom att kontakta oss på 031-54 90 16.

Hur mycket vikt tål en 20 fot battericontainer?
Den maximala bruttovikten för en 20 fot container  är 24 ton men den maximala lastvikten får inte överstiga mer än 21,6 ton.