Frågor och svar

Varför är en ny container inte helt ny?

Alla våra containers tillverkas i Kina. Om vi hade fraktat dom hit helt tomma hade frakten blivit väldigt dyr därmed container priset varit dyrare. Om de istället fraktas med gods inuti så blir priserna inte lika höga samt att det är bättre för miljön.

Varför är priset på en 10 fots container jämförbar med en 20 fots container?

För en 10 fots container är ingen sjöfartsstorlek och kan därför användas för att frakta gods. Det gör att vi får betala för transporten.

Behövs det något speciellt underlag för containern?

Containern behöver ha stöd under de fyrahörnlådorna. Det behövs dock inte stöd under de långa balkarna. Om containern ska placeras på mjuk underlag, exempelvis gräs eller liknande då är det bra att placera hårda plattor under hörnlådorna. Om den ska placeras på ett hårt underlag är det viktigt att dörrparet står i våg för att de ska vara lätta att öppna. Det behövs dock inget extra stöd vid hårt underlag.

Hur gamla är era begagnade containers?

Våra begagnade containers har gått cirka 10-15 år på sjöfart. Dem går igenom besiktning när de kommer till oss, så att alla ska vara hela och täta.