Containerservice – Södertälje

I början av år 2010 tog MCR ett stort steg och etablerad för första gången verksamhet med container service utanför Göteborg. Valet att etablera sig i just Södertälje Hamn var enkelt. Våra kunder efterfrågade container service även på ostkusten och både vi och dem såg en stor potential i Södertälje Hamn.

Nu har alla rederier som trafikerar Södertälje möjlighet att få sina containrar reparerade på plats istället för att köra iväg dem till andra hamnar. Med denna container service sparar vi på miljön med mindre transporter, containrarna kommer snabbare i trafik och det blir även kostnadseffektivare för rederierna. Vi erbjuder alltså reparation och tvätt av containers.

Kontakt

Jesper Svahn

Tel: 0704-54 90 47

Mail: soeport@mcr.se