IMG_2753

Asfaltscontainer till Peab

Leverans av asfaltscontainer till PEAB.

Containern är bla utrustad med solceller på taket för att kunna driva enklare belysning inne i containern när ström saknas.