sl-2

Testcontainer till Stockholms Lokaltrafik

Under sensommaren har vi tagit fram en container som skall användas i Stockholmstunnelbana för Stockholms Lokaltrafik . Containern kommer att fungera som en testcontainer i ett pilotprojekt med andra Europeiska städer i syfte att förbättra säkerheten för passagerare som nyttjar tunnelbana i Stockholm samt övriga Europeiska städer .

Är ni intresserade av en container ombyggnad? Oavsett om det är en standardcontainer med isolering, kökscontainer eller annan container ombyggnad så tveka inte att kontakta oss!

IMG_3574

Specialcontainer till Forsmark

Nu i vinter har vi arbetat i ett mycket spännande projekt tillsammans med kärnkraftverket Forsmark. Vi har specialbyggt tre 20 fots containers HC (extra höga) med öppningsbart tak som styrs av hydraulik. Containrarna kommer att används för förvaring av verktyg som använts inne i kärnkraftverket. Se det lyckade resultatet och 20 fots containern med öppningsbart tak i nedan film.